Eerst begrijpen versus eerst oefenen

psychologie
    lerenschematiseren
        interactief leren
    creativiteitprobleemoplossenPolya
        kennis
            begrijpenvoorbeelden
                eerst begrijpen vs eerst oefenen
    lesgevenrekenklasICT
    taal en rekenen: taligheid van rekenonderwijs
    rekentoetsvragen — ontwerp, enzovoort
What is it to ‘understand’ mathematics? tweet


Op deze bladzijde wil ik de verschillende posities, stellingen, argumenten, theoretische kaders en empirische onderzoekn verzamelen, voorzover die betrekking hebben op de prangende vraag of eerst oefenen tot begrip leidt, danwel of eerst begrip nodig is om met vrucht te kunnen oefenen. De waarheid zal ergens in het midden liggen, dat is wel duidelijk, en verschillen al naar gelang het inhoudelijke onderwerp. Wie suggereert dat de waarheid niet ergens in het midden ligt, maakt zich schuldig aan de drogreden van het valse dilemma
Key publication:K. KOTOVSKY, J. R. HAYES AND H. A. SIMON (1985). Why Are Some Problems Hard? Evidence from Tower of Hanoi. Cognitive Psychology, 17, 248-294. pdf [via Singley & Anderson ‘The transfer of cognitive skills’, p. 229] An important psychological approach to the question of understanding in math education is:

Stellan Ohlsson & Ernest Rees (1988). The Function of Conceptual Understanding in the Learning of Arithmetic Procedures. Cognition and Instruction, 8, 103-179. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s1532690xci0802_1?journalCode=hcgi20 The article is based on this report, available online:
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a202740.pdfZie interessante discussion over begrijpen versus oefenen n.a.v. onderzoek Siegler & Lortie-Forgues (2015) .Schwartz, D. L., Chase, C. C., Oppezzo, M. A., & Chin, D. B. (2011, August 22). Practicing Versus Inventing With Contrasting Cases: The Effects of Telling First on Learning and Transfer. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. pdf van conceptArthur J. Baroody & Ann Dowker (Eds.) (2003). The Development of Arithmetic Concepts and Skills. Constructing Adaptive Expertise. Erlbaum. contents of the book