Rekenproject: Voorbeelden

Ben Wilbrink


rekenproject thuis
psychologie
    lerenschematiseren
        interactief leren
    creativiteitprobleemoplossenPolya
        kennis
            begrijpenvoorbeelden
                eerst begrijpen vs eerst oefenen
    lesgevenrekenklasICT
    taal en rekenen: taligheid van rekenonderwijs
    rekentoetsvragen — ontwerp, enzovoort
Het leren aan de hand van voorbeelden is een belangrijk onderwerp, en juist bij reken- en wiskundeonderwijs op glasheldere wijze aan de orde. Ik wijd er dus een afzonderlijke pagina aan, in plaats van het in leren.htm en leren.htm op te nemen.Jörg Wittwer & Alexander Renkl (2010). How Effective are Instructional Explanations in Example-Based Learning? A Meta-Analytic Review. Educational Psychology Review, 22, 393-409. abstractAnderson, J. R., Reder, L. M., & Simon, H. A. (2000). Applications and misapplications of cognitive psychology to mathematics education. Texas Educational Review, 1, 29-49. pdf

Zie ook voorbeelden.htmAlexander Renkl & Robert K. Atkinson (2010). Learning from worked-out examples and problem solving. In Jan L. Plass, Roxana Moreno & Roland Brünken: Cognitive Load Theory. (91-108) Cambridge University Press.Robert K. Atkinson, Sharon J. Derry, Alexander Renkl & Donald Wortham (2000). Learning from examples: Instructional principles from the worked example research. Review of Educational Research, 70, 181. abstractBethany Rittle-Johnson, Jon R. Star & Kelley Durkin (2009). The Importance of Prior Knowledge When Comparing Examples: Influences on Conceptual and Procedural Knowledge of Equation Solving. Journal of Educational Psychology, 101, 836-852. abstractBethany Rittle-Johnson & Jon R. Star (2009). Compared With What? The Effects of Different Comparisons on Conceptual Knowledge and Procedural Flexibility for Equation Solving. Journal of Educational Psychology, 101, 529-544. abstractRobert K. Atkinson, Alexander Renkl & Mary Margaret Merrill (2003). Transitioning From Studying Examples to Solving Problems: Effects of Self-Explanation Prompts and Fading Worked-Out Steps Journal of Educational Psychology, 95, 774-783. pdfCarroll, W. M. (1994). Using worked examples as an instructional support in the algebra classroom. Journal of Educational Psychol­ogy, 86, 360–367.p class='lit'>Bethany Rittle-Johnson & Jon R. Star (2007). Does Comparing Solution Methods Facilitate Conceptual and Procedural Knowledge? An Experimental Study on Learning to Solve Equations. Journal of Educational Psychology, 99, 561-574. abstractTamara van Gog', Margje W. J. van de Wiel, Dorien Gerards-Last & Jacques Geraets (2010). Example-based learning: Effects of model expertise in relation to student expertise. British Journal of Educational Psychology, 80, 557-566. abstractJohn Sweller (2006). The worked example effect and human cognition. Learning and Instruction 16, 165-169.
abstract
abstract
10 mei 2013 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/voorbeelden.htm