Rekenproject: Kwalificaties van leraren

Ben Wilbrink

rekenproject thuis
psychologie
    lerenschematiseren
        interactief leren
    creativiteitprobleemoplossenPolya
        kennis
            begrijpenvoorbeelden
                eerst begrijpen vs eerst oefenen
    lesgevenlerarenrekenklasICT
    taal en rekenen: taligheid van rekenonderwijs
    rekentoetsvragen — ontwerp, enzovoort

abstract
abstract
W. Brad Johnson, Jeffrey E. Barnett, Nancy S. Elman, Linda Forrest &Nadine J. Kaslow (2012). The Competent Community. Toward a Vital Reformulation of Professional Ethics. American Psychologist, 67, 557-569. abstract
Onderwijsraad (2013). Wat drijft de leraar? Persoonlijke professionaliteit in acht portretten — Jaarboekje 2012. De Onderwijsraad. pdfOnderwijsraad (7 maart 2013). Leraar zijn. Meer oog voor persoonlijke professionaliteit. De Onderwijsraad. pdfOECD (2013). Teachers for the 21st century. Using evaluation to improve teaching. Background Report for the 2013 International Summit on the Teaching Profession. OECD pdfChristopher Winch (2012): For philosophy of education in teacher education, Oxford Review of Education, 38:3, 305-322 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2012.693299Dennis Beach & Carl Bagley (2012): The weakening role of education studies and the re-traditionalisation of Swedish teacher education, Oxford Review of Education, 38:3, 287-303 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2012.692054Jere Brophy (2010). Motivating students to learn. Taylor & Francis. pdf van editie van 2004Carol McDonald Connor, Frederick J. Morrison, and Jocelyn N. Petrella (2004). Effective Reading Comprehension Instruction: Examining Child X Instruction Interactions. Journal of Educational Psychology, 96, 682-698. abstract

“Although teacher-managed explicit reading comprehension instruction had a positive effect on children’s reading comprehension growth, especially for children with typical or below-gradelevel fall reading comprehension skills, on average, only about 1 min a day of language arts time was spent in explicit instruction in comprehension strategies, as defined in the NRP (2000) report and by the RAND study group (Snow, 2001). Although the research on the efficacy of teaching reading comprehension strategies is compelling and was certainly available to the school district at the time of this study (late 1990s), it does not appear to have found its way into most classrooms in this well-regarded school district. This school district is not alone; Pressley observed the same situation in New York classrooms (Pressley et al., 1998), and both the RAND study group (Snow, 2001) and the NRP documented this phenomenon. Calls for better teacher training and professional development appear to be well warranted. ”Bruce Torff (2005). Developmental Changes in Teachers’ Beliefs About Critical-Thinking Activities. Journal of Educational Psychology, 97, 13-22. abstractRuben G. Fukkink (2010). Missing pages? A study of textbooks for Dutch early childhood teacher education. Teaching and Teacher Education, 26, 371-376. abstractGabriel J. Stylianides & Andreas J. Stylianides (2010). Mathematics for teaching: A form of applied mathematicsq. Teaching and Teacher Education, 26, 161-172. abstractMieke Lunenberg, Rosanne Zwart & Fred Korthagen (2010). Critical issues in supporting self-study. Teaching and Teacher Education, 26, 1280-1289. abstractSigrid Blömeke, Ute Suhl, Gabriele Kaiser & Martina Döhrmann (2012). Family background, entry selectivity and opportunities to learn: What matters in primary teacher education? An international comparison of fifteen countries Teaching and Teacher Education, 28, 44-55. abstract:

“First findings of IEA’s “Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M)” had revealed differences in the demographic background, opportunities to learn (OTL), and outcomes of teacher education between student teachers from different countries. Two hypotheses are examined: OTL and teacher background are significant predictors of mathematics content knowledge (MCK) and mathematics pedagogical content knowledge (MPCK) as outcomes. OTL effects are partly mediated by differential student teacher intake. Data from multi-level models support our hypotheses with respect to gender, high-school achievement, motivation, OTL in mathematics and the mediating effect of student teacher intake. Background affects only MCK but not MPCK.”Martha Witterholt, Martin Goedhart, Cor Suhre & Anno van Streun (2012). The interconnected model of professional growth as a means to assess the development of a mathematics teacher. Teaching and Teacher Education, 28, 661-674. abstractJan Karel Lenstra (Vz.) (4 november 2009). Rekenonderwijs op de basisschool. Analyse en sleutels tot verbetering. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Advies KNAW-commissie rekenonderwijs basisschool pdfMotoko Akiba, Gerald K. LeTendre and Jay P. Scribner (2007). Teacher Quality, Opportunity Gap, and National Achievement in 46 Countries. Educational Researcher, 36, 369. abstractCatherine Lewis, Rebecca Perry, and Aki Murata (2006). How Should Research Contribute to Instructional Improvement? The Case of Lesson Study. Educational Researcher, 35 #3: 3 abstrcatNoémie Carbonneau, Robert J. Vallerand, Claude Fernet, Frédéric Guay (2008). The Role of Passion for Teaching in Intrapersonal and Interpersonal Outcomes. Journal of Educational Psychology, 100, 829-850. abstractUta Klusmann, Mareike Kunter, Ulrich Trautwein, Oliver Lüdtke, and Jürgen Baumert (2008). Teachers’ Occupational Well-Being and Quality of Instruction: The Important Role of Self-Regulatory Patterns. Journal of Educational Psychology, 100, 702-715. abstractStefan Krauss, Martin Brunner, Mareike Kunter, Jürgen Baumert, Werner Blum, Michael Neubrand & Alexander Jordan (2008). Pedagogical Content Knowledge and Content Knowledge of Secondary Mathematics Teachers. Journal of Educational Psychology, 100, 716-725. abstractMagdalene Lampert & Deborah Loewenberg Ball (1998). Teaching, Multimedia, and Mathematics. Investigations of Real Practice. Teachers College, Coumbia University.Fritz C. Staub & Elsbeth Stern (2008). The Nature of Teachers’ Pedagogical Content Beliefs Matters for Students’ Achievement Gains: Quasi-Experimental Evidence From Elementary Mathematics. Journal of Educational Psychology, 95, 344-355. abstractH. T. G. van den Hurk, A. A. M. Houtveen & W. J. C. M. van de Grift (2012). Kennis van leraren over leesdidactiek. Pedagogische Studiën, 89, 191-206. samenvatting

Samenvatting “Er is een toets ontwikkeld voor het meten van de kennis van leraren over leesdidactiek. Items over fonologisch bewustzijn, alfabetisch principe en vloeiend lezen zijn voorgelegd aan een panel van 30 leesdeskundigen. Dit resulteerde in een toets met 45 items die is afgenomen bij 215 basisschoolleraren. De toets blijkt betrouwbaar in termen van de klassieke testtheorie en voldoet ook aan de assumpties van het Raschmodel. Veel leraren scoren hoog op de toets, maar ze blijken beter te weten wat wel werkt, dan wat niet werkt in leesdidactiek.”

Samenvatting “Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is ook dat voor leraren kennis over wat wel werkt in de leesdidactiek veel gemakkelijker is dan de kennis over wat niet werkt. Dit zou kunnen verklaren waarom veel leraren ook na nascholing en gerichte training blijven vasthouden aan oud gedrag. Het gebrek aan kennis van wat niet werkt hangt vermoedelijk samen met het feit dat het publiceren onderzoek over wat wel werkt aantrekkelijk is, terwijl het publiceren van wat niet werkt vaak achterwege blijft. Men ervaart dit laatste vaak als mislukt onderzoek, dat geen publicatie waard is. Het lijkt uiterst belangrijk om de vakdidactische kennis van wat niet werkt, en die tijdens het onderzoek naar de inhoudsvaliditeit duidelijk aanwezig bleek bij vakdidactische specialisten, meer centraal te stellen in de opleiding en de nascholing van leraren.”

blz. 203Mark Peletier (13 november 2007). Zorg ervoor dat alleen de beste studenten leraar kunnen worden. De Volkskrant. abstractF. E. M. Berndsen & H. van Leenen (2013). IPTO Bevoegdheden 2011. Regioplan. pdfLiping Ma (1999). Knowing and Teaching Elementary Mathematics: Teachers’ Understanding of Fundamental Mathematics in China and the United States. Lawrence Erlbaum. [2e editie 2012: zelfde tekst, met enkele toegevoegde stukken, zoals over de gebeurtenissen na de publicatie in 1999; als eBook te leen bij de KB] info
abstract
abstract
abstract10 oktoberr 2013 \ contact ben at at at benwilbrink.nl    

Valid HTML 4.01!   http://www.benwilbrink.nl/projecten/leraren.htm http://goo.gl/LKg8co