schema intelligentie

Ben Wilbrink - publicaties op het thema toetsen en examens

Toetsen en Examens


Een goed begrip ....Toetsen en testen in het onderwijs


Ben Wilbrink (1986). Toetsen en testen in het onderwijs. In S.V.O. Jaarverslag / Jaarboek 1985. Den Haag: S.V.O., 275-288. htmls


Voortgangstoetsen Maastricht


Ben Wilbrink (1985). Bewijs van het omgekeerde, voor Schmidt et al. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 10, 141-144. html


Docentbeoordeling


Ben Wilbrink en Willem K. B. Hofstee (1984). Docentbeoordeling. Onderzoek van Onderwijs, 13, 52-55. html


Teacher evaluation


Ben Wilbrink (1984). Opvattingen over docentbeoordeling. Bespreking van J. Millman: Handbook of teacher evaluation. Onderzoek van Onderwijs, 13. html


Toetsvragen schrijven (OvO)


Ben Wilbrink (1984). Toetsvragen schrijven. Onderzoek van Onderwijs, 13, 20-21. html


Toetsvragen ontwerpen


Ben Wilbrink (1983). Toetsvragen schrijven. Utrecht, Het Spectrum (Aula 809). [in herziening, hoofdstuksgewijs op te halen, samen ca 600k html hfdst 1 2 3 4 5 6 7 8 ] of [1983-editie in zijn geheel 564k pdf]

schema intelligentie 83gif/83Toets1.gif


Toetsen


Ben Wilbrink (1979). Toetsen. Kursus 10.. Universiteit van Amsterdam: Centrum voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs .27 html


Kort-antwoord vragen of keuzevragen?


Ben Wilbrink (1981). Rationeel kiezen tussen kort-antwoord en keuzevragen. Universiteit en Hogeschool, 27, 293-296.12k html


Grensscores besliskundig bepalen I


Ben Wilbrink (1980). Optimale kriterium gerefereerde grensskores zijn eenvoudig te vinden. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 5, 49-62. html Toegevoegd: enkele bewijzen en noten.

80gif/80aGrens2.gif


Grensscores besliskundig bepalen II

Ben Wilbrink (1980). Enkele radicale oplossingen voor kriterium gerefereerde grensskores.Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 5, 112-125. html

80gif/80bGrens2.gif


Beleid bij tentamens en examens


Ben Wilbrink (1980). Beleid bij tentamens en examens. In A. I. Vroeijenstijn (Red.). Kwaliteitsverbetering hoger onderwijs. Vierde nationaal congres onderzoek van het wetenschappelijk onderwijs. Voorburg: Stichting Nationaal Congres, 380-409. html

80gif/80Belei4.gif
Decision theory and educational measurement


Ben Wilbrink (1980). Passing scores on domain referenced tests: an improved decision-theoretic methodology for optimization. COWO. pdf


Alles voldoende of gemiddeld voldoende?


Ben Wilbrink (1979). Universitaire examenregeling: conjunktief of compensatorisch? In K. D. Thio & P. Weeda (Red.), Examenproblematiek. ORD bundel. Den Haag: SVO. html


Zakken of slagen, hoe bepaal je dat?


Ben Wilbrink (1977). Methoden voor het bepalen van de grens zakken/slagen voor studieonderdelen. Amsterdam: COWO (docentenkursusboek 6). html, + stukken html

77gif/77Cesuur1COWO359281.gif


keuzevragen niet 'objectief'


Ben Wilbrink (1977). Het verborgen vooroordeel tegen andere dan meerkeuze vraagvormen. In Stichting Onderwijsresearch, Congresboek Onderwijs Research Dagen (p. 219-222). html


Studietijd meten


Dick Tromp en Ben Wilbrink (1977). Het meten van studietijd. In Stichting Onderwijsresearch, Congresboek Onderwijs Research Dagen. html

77Studietijd3ORD.GIF


Overige publikaties, adviezen e.d.


visies op de eigen toetsen


Ben Wilbrink (2003). Toetsopvattingen van docenten. Herziene versie voor het nieuwe Tijdschrift Examens ingediend, maar de redactie had er toch geen zin in. Daarom voorshands op deze site beschikbaar. html


Keuzevragen ontwerpen


Ben Wilbrink (1992). Keuzevragen ontwerpen. Handreiking voor het doeltreffend en doelmatig maken van een verzameling van keuzevragen. [Originele Aula 809 tekst: = pdf]. De tekst is - onder de nieuwe titel 'Toetsvragen onderwerpen' - onderhevig aan een ingrijpende herziening en uitbreiding. Het is werk in uitvoering, dat desondanks voorzover uitgevoerd online beschikbaar is, o.a. hoofdstuk 1 html, en vandaar is alles bereikbaar.Opvattingen over docentbeoordeling


Ben Wilbrink (1984 ). Opvattingen over docentbeoordeling. Bespreking van J. Millman: Handbook of teacher evaluation. Onderzoek van Onderwijs, 13. 16k htmlBeoordelingsexperimenten in het WO


Kees Kolthoff en Ben Wilbrink (1970). Enkele opmerkingen met betrekking tot de inhoud, beoordeling en experimenten in het wetenschappelijk onderwijs. COWO. 20k html9 april 2007 \ contact ben apenstaartje benwilbrink.nl

Valid HTML 4.01!      

Check URL:
  (eg. iwebtool.com/tools/)

Powered by iWEBTOOL

http://www.benwilbrink.nl/publicaties/toets.htm